2021/01/27  18:18  khởi hành
1
17:20 - 17:29
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
17:20 - 17:30
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
3
17:22 - 17:32
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
4
17:26 - 17:35
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 1. 1
  17:20 - 17:29
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  17:20 Central
  T8 Airport Line(Revesby-Town Hall)0543
  Hướng đến Town Hall 
  (8phút
  17:28 17:28 Circular Quay
  Đi bộ( 1phút
  17:29 Circular Quay[Ferry]
 2. 2
  17:20 - 17:30
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  17:20 Central
  T8 Airport Line(Town Hall-Macarthur)1624
  Hướng đến Town Hall 
  (9phút
  17:29 17:29 Circular Quay
  Đi bộ( 1phút
  17:30 Circular Quay[Ferry]
 3. 3
  17:22 - 17:32
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  17:22 Central
  T3 Bankstown Line(Town Hall-Lidcombe)0430
  Hướng đến Town Hall 
  (9phút
  17:31 17:31 Circular Quay
  Đi bộ( 1phút
  17:32 Circular Quay[Ferry]
 4. 4
  17:26 - 17:35
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  17:26 Central
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Town Hall 
  (8phút
  17:34 17:34 Circular Quay
  Đi bộ( 1phút
  17:35 Circular Quay[Ferry]
cntlog