2020/02/28  00:40  khởi hành
1
23:53 - 00:04
11phút
Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
2
00:08 - 00:19
11phút
Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  1. 1
    23:53 - 00:04
    11phút
    Số lần chuyển: 0
    1.  > 
    2. train
    3.  > 
    23:53 Central
    T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
    Hướng đến Macarthur 
    (11phút
    00:04 Sydney Domestic Airport
  2. 2
    00:08 - 00:19
    11phút
    Số lần chuyển: 0
    1.  > 
    2. train
    3.  > 
    00:08 Central
    T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
    Hướng đến Macarthur 
    (11phút
    00:19 Sydney Domestic Airport
cntlog