2020/01/29  04:55  khởi hành
1
04:21 - 04:25
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
04:39 - 04:43
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  04:21 - 04:25
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:21 Carlton
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)0354
  Hướng đến Bondi Junction 
  (4phút
  04:25 Rockdale
 2. 2
  04:39 - 04:43
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:39 Carlton
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Bondi Junction)0403
  Hướng đến Bondi Junction 
  (4phút
  04:43 Rockdale
cntlog