2021/01/18  01:20  khởi hành
1
05:05 - 05:42
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
04:55 - 05:42
47phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:35 - 06:12
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
05:45 - 06:22
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:05 - 05:42
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:05 Bondi Junction
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Bondi Junction)1118
  Hướng đến Helensburgh 
  (13phút
  05:18 05:18 Central
  Đi bộ( 4phút
  05:22 05:30 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line(Central[Light Rail]-John Street Square)
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (12phút
  05:42 John Street Square
 2. 2
  04:55 - 05:42
  47phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  04:55 Bondi Junction
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)0354
  Hướng đến Helensburgh 
  (13phút
  05:08 05:08 Central
  Đi bộ( 4phút
  05:12 05:30 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line(Central[Light Rail]-John Street Square)
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (12phút
  05:42 John Street Square
 3. 3
  05:35 - 06:12
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:35 Bondi Junction
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Bondi Junction)1118
  Hướng đến Helensburgh 
  (13phút
  05:48 05:48 Central
  Đi bộ( 4phút
  05:52 06:00 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (12phút
  06:12 John Street Square
 4. 4
  05:45 - 06:22
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:45 Bondi Junction
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Bondi Junction)0403
  Hướng đến Helensburgh 
  (13phút
  05:58 05:58 Central
  Đi bộ( 4phút
  06:02 06:10 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (12phút
  06:22 John Street Square
cntlog