2020/03/30  01:45  khởi hành
1
04:04 - 04:53
49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
04:26 - 05:23
57phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  04:04 - 04:53
  49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:04 Blacktown
  T1 Western Line(Emu Plains-Chatswood)0342
  Hướng đến Chatswood 
  (42phút
  04:46 04:49 Town Hall
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)0354
  Hướng đến Bondi Junction 
  (4phút
  04:53 Kings Cross
 2. 2
  04:26 - 05:23
  57phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  04:26 Blacktown
  T1 Western Line(Emu Plains-Central)0408
  Hướng đến Chatswood 
  (35phút
  05:01 05:05 Central
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  Hướng đến Museum 
  (4phút
  05:09 05:19 Town Hall
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)0354
  Hướng đến Bondi Junction 
  (4phút
  05:23 Kings Cross
cntlog