2020/02/21  11:53  khởi hành
1
11:10 - 11:42
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
11:07 - 11:42
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
11:00 - 11:42
42phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  11:10 - 11:42
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:10 Artarmon
  T1 Western Line(Richmond-Chatswood)0509
  Hướng đến Emu Plains 
  (16phút
  11:26 11:26 Central
  Đi bộ( 4phút
  11:30 11:30 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (12phút
  11:42 John Street Square
 2. 2
  11:07 - 11:42
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:07 Artarmon
  T1 Northern Line(Epping-Chatswood)0417
  Hướng đến Hornsby 
  (16phút
  11:23 11:23 Central
  Đi bộ( 4phút
  11:27 11:30 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (12phút
  11:42 John Street Square
 3. 3
  11:00 - 11:42
  42phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:00 Artarmon
  T1 North Shore/Northern Line(Hornsby-Parramatta)0511
  Hướng đến Parramatta 
  (19phút
  11:19 11:19 Central
  Đi bộ( 4phút
  11:23 11:30 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (12phút
  11:42 John Street Square
cntlog