2019/08/25  01:36  khởi hành
1
01:38 - 04:22
2h44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
02:01 - 04:34
2h33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  01:38 - 04:22
  2h44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  01:38 Central[Light Rail]
  Đi bộ( 1phút
  01:39 01:42 Central
  T1 North Shore/Northern Line(Parramatta-Berowra)2208
  Hướng đến Parramatta 
  (21phút
  02:03 04:07 Lidcombe
  T3 Bankstown Line(Lidcombe-Museum)0352
  Hướng đến Museum 
  (15phút
  04:22 Bankstown
 2. 2
  02:01 - 04:34
  2h33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  02:01 Central[Light Rail]
  Đi bộ( 1phút
  02:02 02:05 Central
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Town Hall)BNK0644
  Hướng đến Liverpool 
  (6phút
  02:11 04:12 Cabramatta
  T3 Bankstown Line(Liverpool-Museum)0354
  Hướng đến Museum 
  (22phút
  04:34 Bankstown
cntlog