2019/08/18  08:46  khởi hành
1
08:50 - 09:01
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
09:00 - 09:11
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  08:50 - 09:01
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:50 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (11phút
  09:01 The Star
 2. 2
  09:00 - 09:11
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:00 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (11phút
  09:11 The Star
cntlog