2019/08/25  13:46  khởi hành
1
13:55 - 14:07
12phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
14:05 - 14:17
12phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  13:55 - 14:07
  12phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:55 Fish Market
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Central[Light Rail] 
  (12phút
  14:07 Capitol Square
 2. 2
  14:05 - 14:17
  12phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  14:05 Fish Market
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Central[Light Rail] 
  (12phút
  14:17 Capitol Square
cntlog