Sydney Ashfield Manor

Sydney Ashfield Manor Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
83 LIVERPOOL RD, ASHFIELD ,New South Wales
trạm gần
Về 6 phút từ Waratah Mills trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog