Dockside Apartments

Dockside Apartments Đặt phòng / Hướng đi
Dockside Apartments in Sydney provides accommodation with free WiFi, 3.3 km from The Star Event Centre. With garden views, this accommodation features a swimming pool.
Địa chỉ nhà
1 Buchanan Street 21b
trạm gần
Về 9 phút từ John Street Square trên chân
Giá tham khảo
$ 48,88
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog