Wake up to Sydney Harbour

Wake up to Sydney Harbour Đặt phòng / Hướng đi
Wake up to Sydney Harbour offers accommodation in Sydney, 6 km from The Star Event Centre and 6 km from Australian National Maritime Museum. The property is 6 km from International Convention Centre Sydney.
Địa chỉ nhà
trạm gần
Về 4 phút từ The Star trên chân
Giá tham khảo
$ 115,36
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog