New and cozy apartment on Papazyan (70 sqm).

New and cozy apartment on Papazyan (70 sqm). Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Vahram Papazyan Street Yerevan City
trạm gần
Về 11 phút từ Բարեկամություն trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog