Bachelors Accommodation

Bachelors Accommodation Đặt phòng / Hướng đi
Featuring a seasonal outdoor swimming pool, Bachelors Accommodation is located in Dubai in the Dubai Emirate region, 13 km from Grand Mosque.
Địa chỉ nhà
Al Nahda 2, Flat number 203, Rashid Bakhit Silver building
trạm gần
Về 23 phút từ الاستاد trên chân
Giá tham khảo
$ 16,33
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog