2019/10/14  14:41  Pag-alis
1
15:19 - 17:44
2h25min
Bilang ng mga paglilipat: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
15:19 - 17:44
2h25min
Bilang ng mga paglilipat: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
14:50 - 17:44
2h54min
Bilang ng mga paglilipat: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
14:47 - 17:44
2h57min
Bilang ng mga paglilipat: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  15:19 - 17:44
  2h25min
  Bilang ng mga paglilipat: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  15:19 Manchester Airport
  Wilmslow - Manchester Victoria
  Patungong Manchester Victoria 
  (25min
  tuluyang tren Manchester Victoria
  Huddersfield - Manchester Victoria
  Patungong Leeds 
  (26min
  16:13 16:22 Huddersfield
  Leeds - Manchester Piccadilly
  Patungong Leeds 
  (23min
  tuluyang tren Leeds
  Leeds - Selby
  Patungong Selby 
  (22min
  tuluyang tren Selby
  Scarborough - Selby
  Patungong Scarborough 
  (33min
  17:44 Hull
 2. 2
  15:19 - 17:44
  2h25min
  Bilang ng mga paglilipat: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  15:19 Manchester Airport
  Wilmslow - Manchester Victoria
  Patungong Manchester Victoria 
  (25min
  tuluyang tren Manchester Victoria
  Huddersfield - Manchester Victoria
  Patungong Leeds 
  (26min
  tuluyang tren Huddersfield
  Leeds - Manchester Piccadilly
  Patungong Leeds 
  (20min
  16:35 16:48 Leeds
  Leeds - Selby
  Patungong Selby 
  (22min
  tuluyang tren Selby
  Scarborough - Selby
  Patungong Scarborough 
  (33min
  17:44 Hull
 3. 3
  14:50 - 17:44
  2h54min
  Bilang ng mga paglilipat: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  14:50 Manchester Airport
  Manchester Airport - Liverpool Lime Street
  Patungong Liverpool Lime Street 
  (17min
  15:07 15:47 Manchester Piccadilly(S)
  Leeds - Manchester Piccadilly
  Patungong Leeds 
  (58min
  tuluyang tren Leeds
  Leeds - Selby
  Patungong Selby 
  (22min
  tuluyang tren Selby
  Scarborough - Selby
  Patungong Scarborough 
  (33min
  17:44 Hull
 4. 4
  14:47 - 17:44
  2h57min
  Bilang ng mga paglilipat: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  14:47 Manchester Airport
  Wilmslow - Manchester Victoria
  Patungong Manchester Victoria 
  (27min
  tuluyang tren Manchester Victoria
  Huddersfield - Manchester Victoria
  Patungong Leeds 
  (28min
  15:45 16:22 Huddersfield
  Leeds - Manchester Piccadilly
  Patungong Leeds 
  (23min
  tuluyang tren Leeds
  Leeds - Selby
  Patungong Selby 
  (22min
  tuluyang tren Selby
  Scarborough - Selby
  Patungong Scarborough 
  (33min
  17:44 Hull
cntlog