2020/02/29  19:54  ออกเดินทาง
1
19:59 - 20:25
26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
20:04 - 20:38
34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  19:59 - 20:25
  26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:59 Burbank
  Orange Line
  เดินทางไปยัง Parker Road 
  (16นาที
  20:15 20:22 West End
  Red Line
  เดินทางไปยัง Westmoreland 
  (3นาที
  20:25 Union
 2. 2
  20:04 - 20:38
  34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:04 Burbank
  Green Line
  เดินทางไปยัง Buckner 
  (16นาที
  20:20 20:35 West End
  Blue Line
  เดินทางไปยัง Unt Dallas 
  (3นาที
  20:38 Union
cntlog