2020/12/04  10:29  ออกเดินทาง
1
10:34 - 11:26
52นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  10:34 - 11:26
  52นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:34 Logan International Airport
  เดิน( 10นาที
  10:44 10:47 Terminal E
  [Subway T]SL1
  เดินทางไปยัง South Station 
  (15นาที
  11:02 11:10 South Station
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Ashmont)
  เดินทางไปยัง Mattapan 
  (16นาที
  11:26 Ashmont
cntlog