2020/06/07  13:12  ออกเดินทาง
1
13:22 - 14:05
43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
13:13 - 14:08
55นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
3
13:31 - 14:14
43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 1. 1
  13:22 - 14:05
  43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  13:22 Embarcadero
  [BART]Pittsburg/Bay Point - SFO
  เดินทางไปยัง Millbrae 
  (33นาที
  13:55 13:55 San Francisco International Airport(Sfo)
  เดิน( 10นาที
  14:05 San Francisco International Airport
 2. 2
  13:13 - 14:08
  55นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  13:13 Embarcadero
  [Muni Metro]M - Ocean View
  เดินทางไปยัง San Jose and Geneva 
  (2นาที
  13:15 13:28 Powell
  [BART]Pittsburg/Bay Point - SFO
  เดินทางไปยัง Millbrae 
  (30นาที
  13:58 13:58 San Francisco International Airport(Sfo)
  เดิน( 10นาที
  14:08 San Francisco International Airport
 3. 3
  13:31 - 14:14
  43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  13:31 Embarcadero
  [BART]Antioch - SFO/Millbrae
  เดินทางไปยัง Millbrae 
  (33นาที
  14:04 14:04 San Francisco International Airport(Sfo)
  เดิน( 10นาที
  14:14 San Francisco International Airport
cntlog