2019/12/13  11:32  ออกเดินทาง
1
11:40 - 12:31
51นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
11:33 - 12:31
58นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
11:33 - 12:40
1ครั้ง7นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
11:55 - 12:46
51นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:40 - 12:31
  51นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:40 Downtown Berkeley
  [BART]Richmond - Daly City/Millbrae
  เดินทางไปยัง Millbrae 
  (51นาที
  12:31 San Bruno
 2. 2
  11:33 - 12:31
  58นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:33 Downtown Berkeley
  [BART]Richmond - Warm Springs/South Fremont
  เดินทางไปยัง Warm Springs/South Fremont 
  (14นาที
  11:47 11:51 12Th St/Oakland City Center
  [BART]Richmond - Daly City/Millbrae
  เดินทางไปยัง Millbrae 
  (40นาที
  12:31 San Bruno
 3. 3
  11:33 - 12:40
  1ครั้ง7นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:33 Downtown Berkeley
  [BART]Richmond - Warm Springs/South Fremont
  เดินทางไปยัง Warm Springs/South Fremont 
  (14นาที
  11:47 12:00 12Th St/Oakland City Center
  [BART]Antioch - SFO/Millbrae
  เดินทางไปยัง Millbrae 
  (40นาที
  12:40 San Bruno
 4. 4
  11:55 - 12:46
  51นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:55 Downtown Berkeley
  [BART]Richmond - Daly City/Millbrae
  เดินทางไปยัง Millbrae 
  (51นาที
  12:46 San Bruno
cntlog