2021/08/01  16:07  ออกเดินทาง
1
16:12 - 16:39
27นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
16:12 - 16:44
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
16:12 - 16:47
35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
16:23 - 16:51
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  16:12 - 16:39
  27นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:12 36 Avenue
  N Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Coney Island-Stillwell Ave 
  (9นาที
  16:21 16:25 Lexington Ave/59 St
  5 Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Flatbush Ave-Brooklyn College 
  (7นาที
  16:32 16:35 14 St-Union Square
  L Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง 14 St/8 Ave(A/C/E/L Line) 
  (4นาที
  16:39 14 St/8 Ave(A/C/E/L Line)
 2. 2
  16:12 - 16:44
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:12 36 Avenue
  N Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Coney Island-Stillwell Ave 
  (17นาที
  16:29 16:29 Times Square-42 St
  เดิน( 6นาที
  16:35 16:39 42 St-Port Authority Bus Terminal
  A Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Far Rockaway-Mott Ave 
  (5นาที
  16:44 14 St/8 Ave(A/C/E/L Line)
 3. 3
  16:12 - 16:47
  35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:12 36 Avenue
  N Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Coney Island-Stillwell Ave 
  (25นาที
  16:37 16:43 14 St-Union Square
  L Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง 14 St/8 Ave(A/C/E/L Line) 
  (4นาที
  16:47 14 St/8 Ave(A/C/E/L Line)
 4. 4
  16:23 - 16:51
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:23 36 Avenue
  N Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Coney Island-Stillwell Ave 
  (9นาที
  16:32 16:37 Lexington Ave/59 St
  5 Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Flatbush Ave-Brooklyn College 
  (7นาที
  16:44 16:47 14 St-Union Square
  L Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง 14 St/8 Ave(A/C/E/L Line) 
  (4นาที
  16:51 14 St/8 Ave(A/C/E/L Line)
cntlog