2020/10/20  19:06  ออกเดินทาง
1
19:13 - 19:36
23นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
19:15 - 19:43
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
19:13 - 19:43
30นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
19:13 - 19:52
39นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  19:13 - 19:36
  23นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  19:13 36 Avenue
  W Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง 86 Street(N Line) 
  (5นาที
  19:18 19:21 Queensboro Plaza
  7 Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Flushing Main Street(7 Line) 
  (12นาที
  19:33 19:33 74 St-Broadway
  เดิน( 3นาที
  19:36 Jackson Heights-Roosevelt Ave
 2. 2
  19:15 - 19:43
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:15 36 Avenue
  N Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Coney Island-Stillwell Ave 
  (9นาที
  19:24 19:24 Lexington Ave/59 St
  เดิน( 6นาที
  19:30 19:33 Lexington Ave-63 St
  F Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Jamaica-179 St 
  (10นาที
  19:43 Jackson Heights-Roosevelt Ave
 3. 3
  19:13 - 19:43
  30นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:13 36 Avenue
  W Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง 86 Street(N Line) 
  (9นาที
  19:22 19:22 Lexington Ave/59 St
  เดิน( 6นาที
  19:28 19:33 Lexington Ave-63 St
  F Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Jamaica-179 St 
  (10นาที
  19:43 Jackson Heights-Roosevelt Ave
 4. 4
  19:13 - 19:52
  39นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:13 36 Avenue
  W Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง 86 Street(N Line) 
  (9นาที
  19:22 19:34 Lexington Ave/59 St
  R Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Forest Hills-71 Avenue 
  (18นาที
  19:52 Jackson Heights-Roosevelt Ave
cntlog