2020/02/28  11:54  ออกเดินทาง
1
11:58 - 12:42
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  11:58 - 12:42
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:58 York Street
  F Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Jamaica-179 St 
  (34นาที
  12:32 12:32 Jackson Heights-Roosevelt Ave
  เดิน( 6นาที
  12:38 12:40 74 St-Broadway
  7 Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Flushing Main Street(7 Line) 
  (2นาที
  12:42 90 St-Elmhurst Ave
cntlog