2020/04/02  06:56  ออกเดินทาง
1
07:24 - 14:28
10ครั้ง4นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. flight
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
07:24 - 14:28
10ครั้ง4นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. flight
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 1. 1
  07:24 - 14:28
  10ครั้ง4นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. flight
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  07:24 Reservoir
  [Subway T]GREEN LINE-D
  เดินทางไปยัง Government Center 
  (22นาที
  07:46 07:52 Park Street
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Ashmont)
  เดินทางไปยัง Mattapan 
  (3นาที
  07:55 08:00 South Station
  [Subway T]SL1
  เดินทางไปยัง Terminal A 
  (14นาที
  08:14 08:14 Terminal A
  เดิน( 10นาที
  08:24 09:00 Logan International Airport
  BOS.BOS - SFO.SFO
  เดินทางไปยัง San Francisco International Airport 
  (6ครั้ง50นาที
  12:50 12:50 San Francisco International Airport
  เดิน( 10นาที
  13:00 13:15 San Francisco International Airport(Sfo)
  [BART]Pittsburg/Bay Point - SFO
  เดินทางไปยัง Millbrae 
  (4นาที
  13:19 13:25 Millbrae
  Cartrain(100 Local)
  เดินทางไปยัง Gilroy 
  (1ครั้ง3นาที
  14:28 Santa Clara[Cartrain]
 2. 2
  07:24 - 14:28
  10ครั้ง4นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. flight
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  07:24 Reservoir
  [Subway T]GREEN LINE-D
  เดินทางไปยัง Government Center 
  (22นาที
  07:46 07:52 Park Street
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Braintree)
  เดินทางไปยัง Braintree 
  (3นาที
  07:55 08:00 South Station
  [Subway T]SL1
  เดินทางไปยัง Terminal A 
  (14นาที
  08:14 08:14 Terminal A
  เดิน( 10นาที
  08:24 09:00 Logan International Airport
  BOS.BOS - SFO.SFO
  เดินทางไปยัง San Francisco International Airport 
  (6ครั้ง50นาที
  12:50 12:50 San Francisco International Airport
  เดิน( 10นาที
  13:00 13:15 San Francisco International Airport(Sfo)
  [BART]Pittsburg/Bay Point - SFO
  เดินทางไปยัง Millbrae 
  (4นาที
  13:19 13:25 Millbrae
  Cartrain(100 Local)
  เดินทางไปยัง Gilroy 
  (1ครั้ง3นาที
  14:28 Santa Clara[Cartrain]
cntlog