2020/10/29  20:30  ออกเดินทาง
1
01:07 - 12:28
14ครั้ง21นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. flight
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
00:56 - 12:28
14ครั้ง32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. flight
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
3
00:45 - 12:28
14ครั้ง43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. flight
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
4
07:24 - 14:28
10ครั้ง4นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. flight
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 1. 1
  01:07 - 12:28
  14ครั้ง21นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. flight
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  01:07 Reservoir
  [Subway T]GREEN LINE-D
  เดินทางไปยัง Government Center 
  (22นาที
  01:29 01:33 Park Street
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Ashmont)
  เดินทางไปยัง Mattapan 
  (3นาที
  01:36 01:48 South Station
  [Subway T]SL1
  เดินทางไปยัง Terminal A 
  (14นาที
  02:02 02:02 Terminal A
  เดิน( 10นาที
  02:12 07:00 Logan International Airport
  BOS.BOS - SFO.SFO
  เดินทางไปยัง San Francisco International Airport 
  (6ครั้ง50นาที
  10:50 10:50 San Francisco International Airport
  เดิน( 10นาที
  11:00 11:15 San Francisco International Airport(Sfo)
  [BART]Pittsburg/Bay Point - SFO
  เดินทางไปยัง Millbrae 
  (4นาที
  11:19 11:25 Millbrae
  Cartrain(100 Local)
  เดินทางไปยัง Gilroy 
  (1ครั้ง3นาที
  12:28 Santa Clara[Cartrain]
 2. 2
  00:56 - 12:28
  14ครั้ง32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. flight
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  00:56 Reservoir
  [Subway T]GREEN LINE-D
  เดินทางไปยัง Government Center 
  (22นาที
  01:18 01:22 Park Street
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Braintree)
  เดินทางไปยัง Braintree 
  (3นาที
  01:25 01:36 South Station
  [Subway T]SL1
  เดินทางไปยัง Terminal A 
  (14นาที
  01:50 01:50 Terminal A
  เดิน( 10นาที
  02:00 07:00 Logan International Airport
  BOS.BOS - SFO.SFO
  เดินทางไปยัง San Francisco International Airport 
  (6ครั้ง50นาที
  10:50 10:50 San Francisco International Airport
  เดิน( 10นาที
  11:00 11:15 San Francisco International Airport(Sfo)
  [BART]Pittsburg/Bay Point - SFO
  เดินทางไปยัง Millbrae 
  (4นาที
  11:19 11:25 Millbrae
  Cartrain(100 Local)
  เดินทางไปยัง Gilroy 
  (1ครั้ง3นาที
  12:28 Santa Clara[Cartrain]
 3. 3
  00:45 - 12:28
  14ครั้ง43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. flight
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  00:45 Reservoir
  เดิน( 2นาที
  00:47 00:50 Cleveland Circle
  [Subway T]GREEN LINE-C
  เดินทางไปยัง North Station 
  (29นาที
  01:19 01:22 Park Street
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Braintree)
  เดินทางไปยัง Braintree 
  (3นาที
  01:25 01:36 South Station
  [Subway T]SL1
  เดินทางไปยัง Terminal A 
  (14นาที
  01:50 01:50 Terminal A
  เดิน( 10นาที
  02:00 07:00 Logan International Airport
  BOS.BOS - SFO.SFO
  เดินทางไปยัง San Francisco International Airport 
  (6ครั้ง50นาที
  10:50 10:50 San Francisco International Airport
  เดิน( 10นาที
  11:00 11:15 San Francisco International Airport(Sfo)
  [BART]Pittsburg/Bay Point - SFO
  เดินทางไปยัง Millbrae 
  (4นาที
  11:19 11:25 Millbrae
  Cartrain(100 Local)
  เดินทางไปยัง Gilroy 
  (1ครั้ง3นาที
  12:28 Santa Clara[Cartrain]
 4. 4
  07:24 - 14:28
  10ครั้ง4นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. flight
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  07:24 Reservoir
  [Subway T]GREEN LINE-D
  เดินทางไปยัง Government Center 
  (22นาที
  07:46 07:52 Park Street
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Ashmont)
  เดินทางไปยัง Mattapan 
  (3นาที
  07:55 08:00 South Station
  [Subway T]SL1
  เดินทางไปยัง Terminal A 
  (14นาที
  08:14 08:14 Terminal A
  เดิน( 10นาที
  08:24 09:00 Logan International Airport
  BOS.BOS - SFO.SFO
  เดินทางไปยัง San Francisco International Airport 
  (6ครั้ง50นาที
  12:50 12:50 San Francisco International Airport
  เดิน( 10นาที
  13:00 13:15 San Francisco International Airport(Sfo)
  [BART]Pittsburg/Bay Point - SFO
  เดินทางไปยัง Millbrae 
  (4นาที
  13:19 13:25 Millbrae
  Cartrain(100 Local)
  เดินทางไปยัง Gilroy 
  (1ครั้ง3นาที
  14:28 Santa Clara[Cartrain]
cntlog