2020/06/02  05:37  ออกเดินทาง
1
05:59 - 06:28
29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 1. 1
  05:59 - 06:28
  29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  05:59 瑞芳 Ruifang
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  เดินทางไปยัง 八堵 Badu
  (12นาที
  06:11 06:23 八堵 Badu
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  เดินทางไปยัง 基隆 Keelung
  (3นาที
  06:26 06:26 三坑 Sankeng
  เดิน( 2นาที
  06:28 三坑 Sankeng(Keelung)
cntlog