2021/08/01  16:17  ออกเดินทาง
1
18:00 - 18:35
35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:25 - 06:57
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
08:34 - 09:02
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:00 - 18:35
  35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:00 ชุมทางถนนจิระ 18:35 โนนสูง
 2. 2
  06:25 - 06:57
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:25 ชุมทางถนนจิระ
  [รถท้องถิ่น]415 ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
  เดินทางไปยัง หนองคาย 
  (32นาที
  06:57 โนนสูง
 3. 3
  08:34 - 09:02
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:34 ชุมทางถนนจิระ
  [รถท้องถิ่น]431 ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
  เดินทางไปยัง หนองคาย 
  (28นาที
  09:02 โนนสูง
cntlog