2020/02/28  21:56  ออกเดินทาง
1
13:35 - 17:48
4ครั้ง13นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
13:35 - 17:48
4ครั้ง13นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
13:35 - 18:05
4ครั้ง30นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  13:35 - 17:48
  4ครั้ง13นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:35 บ้านพลูตาหลวง
  [รถธรรมดา]284 สายตะวันออก
  เดินทางไปยัง กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] 
  (3ครั้ง39นาที
  17:14 17:26 ลาดกระบัง
  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เดินทางไปยัง พญาไท 
  (22นาที
  ฿ 40.00
  17:48 พญาไท
 2. 2
  13:35 - 17:48
  4ครั้ง13นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:35 บ้านพลูตาหลวง
  [รถธรรมดา]284 สายตะวันออก
  เดินทางไปยัง กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] 
  (3ครั้ง51นาที
  17:26 17:31 บ้านทับช้าง
  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เดินทางไปยัง พญาไท 
  (17นาที
  ฿ 35.00
  17:48 พญาไท
 3. 3
  13:35 - 18:05
  4ครั้ง30นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:35 บ้านพลูตาหลวง
  [รถธรรมดา]284 สายตะวันออก
  เดินทางไปยัง กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] 
  (4ครั้ง30นาที
  18:05 พญาไท
cntlog