2019/11/21  12:43  ออกเดินทาง
1
16:04 - 16:12
8นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
16:29 - 16:37
8นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 1. 1
  16:04 - 16:12
  8นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  16:04 วัดเศวตรฉัตร
  [เรือประจำทาง]ไม่มีธง
  เดินทางไปยัง ปากเกร็ด 
  (3นาที
  16:07 16:09 สาทร(ตากสิน)
  เดิน( 3นาที
  16:12 สะพานตากสิน
 2. 2
  16:29 - 16:37
  8นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  16:29 วัดเศวตรฉัตร
  [เรือประจำทาง]ไม่มีธง
  เดินทางไปยัง ปากเกร็ด 
  (3นาที
  16:32 16:34 สาทร(ตากสิน)
  เดิน( 3นาที
  16:37 สะพานตากสิน
cntlog