2019/07/18  11:53  ออกเดินทาง
1
16:03 - 18:30
2ครั้ง27นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
16:03 - 18:36
2ครั้ง33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
16:28 - 19:12
2ครั้ง44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. ferry
 5.  > 
 6. ferry
 7.  > 
 8. ferry
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  16:03 - 18:30
  2ครั้ง27นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  16:03 พิบูลย์2
  [เรือประจำทาง]ไม่มีธง
  เดินทางไปยัง วัดราชสิงขร 
  (59นาที
  17:02 17:04 กรมการขนส่งทางน้ำ
  เดิน( 23นาที
  17:27 17:32 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.]
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
  เดินทางไปยัง เตาปูน 
  (37นาที
  18:09 18:12 เตาปูน
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง
  เดินทางไปยัง คลองบางไผ่ 
  (18นาที
  ฿ 66.00
  18:30 ไทรม้า
 2. 2
  16:03 - 18:36
  2ครั้ง33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  16:03 พิบูลย์2
  [เรือประจำทาง]ไม่มีธง
  เดินทางไปยัง วัดราชสิงขร 
  (1ครั้ง5นาที
  17:08 17:10 สาทร(ตากสิน)
  เดิน( 6นาที
  17:16 17:19 สะพานตากสิน
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม
  เดินทางไปยัง สนามกีฬาแห่งชาติ 
  (7นาที
  ฿ 30.00
  17:26 17:26 ศาลาแดง
  เดิน( 13นาที
  17:39 17:43 สีลม
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
  เดินทางไปยัง เตาปูน 
  (32นาที
  18:15 18:18 เตาปูน
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง
  เดินทางไปยัง คลองบางไผ่ 
  (18นาที
  ฿ 66.00
  18:36 ไทรม้า
 3. 3
  16:28 - 19:12
  2ครั้ง44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. ferry
  5.  > 
  6. ferry
  7.  > 
  8. ferry
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16:28 พิบูลย์2
  [เรือประจำทาง]ไม่มีธง
  เดินทางไปยัง วัดราชสิงขร 
  (2นาที
  16:30 16:51 วัดเขียน
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงส้ม
  เดินทางไปยัง วัดราชสิงขร 
  (7นาที
  16:58 17:09 พระราม7
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงเหลือง
  เดินทางไปยัง วัดราชสิงขร 
  (25นาที
  17:34 17:43 ราชวงศ์
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงส้ม
  เดินทางไปยัง วัดราชสิงขร 
  (2นาที
  17:45 17:47 กรมการขนส่งทางน้ำ
  เดิน( 23นาที
  18:10 18:14 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.]
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
  เดินทางไปยัง เตาปูน 
  (37นาที
  18:51 18:54 เตาปูน
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง
  เดินทางไปยัง คลองบางไผ่ 
  (18นาที
  ฿ 66.00
  19:12 ไทรม้า
cntlog