2019/07/18  22:28  ออกเดินทาง
1
06:10 - 06:48
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. ferry
 5.  > 
 1. 1
  06:10 - 06:48
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. ferry
  5.  > 
  06:10 ปากเกร็ด
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงเขียว
  เดินทางไปยัง วัดราชสิงขร 
  (27นาที
  06:37 06:45 นนทบุรี(พิบูลสงคราม3)
  [เรือประจำทาง]ไม่มีธง
  เดินทางไปยัง วัดราชสิงขร 
  (3นาที
  06:48 พิบูลย์2
cntlog