1
19:15 - 20:40
1ครั้ง25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
19:15 - 20:40
1ครั้ง25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
3
19:15 - 21:15
2ครั้ง0นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
4
19:15 - 21:15
2ครั้ง0นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 1. 1
  19:15 - 20:40
  1ครั้ง25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  19:15 ตลาดใหม่ดอนเมือง
  [รถชานเมือง]313 ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.)
  เดินทางไปยัง เชียงใหม่ 
  (0นาที
  19:15 19:49 ดอนเมือง
  [รถชานเมือง]210 ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.)
  เดินทางไปยัง กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] 
  (46นาที
  20:35 20:35 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.]
  เดิน( 5นาที
  20:40 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.]
 2. 2
  19:15 - 20:40
  1ครั้ง25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  19:15 ตลาดใหม่ดอนเมือง
  [รถชานเมือง]313 ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.)
  เดินทางไปยัง เชียงใหม่ 
  (9นาที
  19:24 19:42 คลองรังสิต
  [รถชานเมือง]210 ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.)
  เดินทางไปยัง กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] 
  (53นาที
  20:35 20:35 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.]
  เดิน( 5นาที
  20:40 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.]
 3. 3
  19:15 - 21:15
  2ครั้ง0นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  19:15 ตลาดใหม่ดอนเมือง
  [รถชานเมือง]313 ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.)
  เดินทางไปยัง เชียงใหม่ 
  (0นาที
  19:15 20:17 ดอนเมือง
  [รถเร็ว]146 ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
  เดินทางไปยัง กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] 
  (53นาที
  21:10 21:10 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.]
  เดิน( 5นาที
  21:15 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.]
 4. 4
  19:15 - 21:15
  2ครั้ง0นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  19:15 ตลาดใหม่ดอนเมือง
  [รถชานเมือง]313 ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.)
  เดินทางไปยัง เชียงใหม่ 
  (23นาที
  19:38 19:58 เชียงราก
  [รถเร็ว]146 ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
  เดินทางไปยัง กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] 
  (1ครั้ง12นาที
  21:10 21:10 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.]
  เดิน( 5นาที
  21:15 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.]
cntlog