1
20:31 - 20:58
27นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:43 - 21:09
26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  20:31 - 20:58
  27นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:31 พญาไท
  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เดินทางไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  (27นาที
  ฿ 45.00
  20:58 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 2. 2
  20:43 - 21:09
  26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:43 พญาไท
  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เดินทางไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  (26นาที
  ฿ 45.00
  21:09 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
cntlog