2019/12/09  01:45  ออกเดินทาง
1
06:37 - 07:37
1ครั้ง0นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
06:25 - 07:37
1ครั้ง12นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
06:13 - 07:37
1ครั้ง24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
06:49 - 08:09
1ครั้ง20นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  06:37 - 07:37
  1ครั้ง0นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:37 ลาดพร้าว
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
  เดินทางไปยัง หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] 
  (12นาที
  ฿ 28.00
  06:49 06:49 เพชรบุรี[รฟม.]
  เดิน( 13นาที
  07:02 07:04 มักกะสัน
  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เดินทางไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  (18นาที
  ฿ 30.00
  07:22 07:31 ลาดกระบัง
  [รถชานเมือง]376 สายชานเมือ
  เดินทางไปยัง หัวตะเข้ 
  (6นาที
  07:37 พระจอมเกล้า
 2. 2
  06:25 - 07:37
  1ครั้ง12นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:25 ลาดพร้าว
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
  เดินทางไปยัง หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] 
  (12นาที
  ฿ 28.00
  06:37 06:37 เพชรบุรี[รฟม.]
  เดิน( 13นาที
  06:50 06:51 มักกะสัน
  [รถชานเมือง]376 สายชานเมือ
  เดินทางไปยัง หัวตะเข้ 
  (46นาที
  07:37 พระจอมเกล้า
 3. 3
  06:13 - 07:37
  1ครั้ง24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:13 ลาดพร้าว
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
  เดินทางไปยัง หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] 
  (12นาที
  ฿ 28.00
  06:25 06:25 เพชรบุรี[รฟม.]
  เดิน( 13นาที
  06:38 06:51 มักกะสัน
  [รถชานเมือง]376 สายชานเมือ
  เดินทางไปยัง หัวตะเข้ 
  (46นาที
  07:37 พระจอมเกล้า
 4. 4
  06:49 - 08:09
  1ครั้ง20นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:49 ลาดพร้าว
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
  เดินทางไปยัง หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] 
  (12นาที
  ฿ 28.00
  07:01 07:01 เพชรบุรี[รฟม.]
  เดิน( 13นาที
  07:14 07:16 มักกะสัน
  [รถธรรมดา]283 สายตะวันออก
  เดินทางไปยัง อรัญประเทศ 
  (53นาที
  08:09 พระจอมเกล้า
cntlog