2019/11/16  08:43  ออกเดินทาง
1
23:54 - 05:48
5ครั้ง54นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
23:54 - 05:48
5ครั้ง54นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
22:31 - 05:48
7ครั้ง17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
08:43 - 05:48
45ครั้ง5นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  23:54 - 05:48
  5ครั้ง54นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  23:54 สุขุมวิท
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
  เดินทางไปยัง หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] 
  (13นาที
  ฿ 28.00
  00:07 00:07 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.]
  เดิน( 8นาที
  00:15 04:20 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.]
  [รถชานเมือง]303ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.)
  เดินทางไปยัง เชียงใหม่ 
  (39นาที
  04:59 05:46 ดอนเมือง
  [รถชานเมือง]376 สายชานเมือ
  เดินทางไปยัง หัวตะเข้ 
  (2นาที
  05:48 ตลาดใหม่ดอนเมือง
 2. 2
  23:54 - 05:48
  5ครั้ง54นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  23:54 สุขุมวิท
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
  เดินทางไปยัง หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] 
  (13นาที
  ฿ 28.00
  00:07 00:07 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.]
  เดิน( 8นาที
  00:15 04:20 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.]
  [รถชานเมือง]303ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.)
  เดินทางไปยัง เชียงใหม่ 
  (48นาที
  05:08 05:35 รังสิต
  [รถชานเมือง]376 สายชานเมือ
  เดินทางไปยัง หัวตะเข้ 
  (13นาที
  05:48 ตลาดใหม่ดอนเมือง
 3. 3
  22:31 - 05:48
  7ครั้ง17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  22:31 สุขุมวิท
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
  เดินทางไปยัง เตาปูน 
  (22นาที
  ฿ 39.00
  22:53 22:53 บางซื่อ
  เดิน( 6นาที
  22:59 23:01 ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.]
  [รถเร็ว]141 ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
  เดินทางไปยัง หนองคาย 
  (23นาที
  23:24 05:46 ดอนเมือง
  [รถชานเมือง]376 สายชานเมือ
  เดินทางไปยัง หัวตะเข้ 
  (2นาที
  05:48 ตลาดใหม่ดอนเมือง
 4. 4
  08:43 - 05:48
  45ครั้ง5นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  08:43 สุขุมวิท
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
  เดินทางไปยัง เตาปูน 
  (22นาที
  ฿ 39.00
  09:05 09:05 บางซื่อ
  เดิน( 6นาที
  09:11 16:53 ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.]
  [รถชานเมือง]301ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.)
  เดินทางไปยัง เชียงใหม่ 
  (43นาที
  17:36 05:35 รังสิต
  [รถชานเมือง]376 สายชานเมือ
  เดินทางไปยัง หัวตะเข้ 
  (13นาที
  05:48 ตลาดใหม่ดอนเมือง
cntlog