ทางรถไฟสายเหนือ (กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.]-เชียงใหม่) 1. กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.]
  2,589m
 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
  1,242m
 3. สามเสน
  2,316m
 4. ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.]
  2,247m
 5. นิคมรถไฟ กม.11
  2,124m
 6. บางเขน
  1,463m
 7. ทุ่งสองห้อง
  2,315m
 8. หลักสี่
  1,499m
 9. การเคหะ กม.19
  1,674m
 10. ตลาดใหม่ดอนเมือง
  535m
 11. ดอนเมือง
  2,010m
 12. แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง
  2,415m
 13. หลักหก
  670m
 14. คลองรังสิต
  1,381m
 15. รังสิต
  3,003m
 16. คลองหนึ่ง
  9,847m
 17. เชียงราก
  4,633m
 18. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4,624m
 19. เชียงรากน้อย
  4,923m
 20. คลองพุทรา
  4,823m
 21. บางปะอิน
  3,897m
 22. บ้านโพ
  6,726m
 23. อยุธยา
  2,815m
 24. บ้านม้า
  3,533m
 25. มาบพระจันทร์
  2,679m
 26. บ้านดอนกลาง
  2,681m
 27. พระแก้ว
  3,807m
 28. ชุมทางบ้านภาชี
  2,594m
 29. ดอนหญ้านาง
  2,242m
 30. หนองวิวัฒน์
  1,878m
 31. บ้านปลักแรด
  3,387m
 32. ท่าเรือ
  4,922m
 33. บ้านหมอ
  6,264m
 34. หนองโดน
  4,197m
 35. บ้านกลับ
  9,035m
 36. บ้านป่าหวาย
  0m
 37. ลพบุรี
  3,783m
 38. ท่าแค
  5,540m
 39. โคกกระเทียม
  4,696m
 40. หนองเต่า
  3,939m
 41. หนองทรายขาว
  4,955m
 42. บ้านหมี่
  3,905m
 43. ห้วยแก้ว
  2,272m
 44. ไผ่ใหญ่
  3,481m
 45. โรงเรียนจันเสน
  852m
 46. จันเสน
  2,162m
 47. บ้านกกกว้าว
  2,982m
 48. ช่องแค
  5,938m
 49. ทะเลหว้า
  1,094m
 50. โพนทอง
  3,492m
 51. บ้านตาลี
  4,727m
 52. ดงมะกุ
  4,250m
 53. หัวหวาย
  6,287m
 54. หนองโพ
  4,665m
 55. หัวงิ้ว
  6,084m
 56. เนินมะกอก
  8,681m
 57. เขาทอง
  8,361m
 58. นครสวรรค์
  3,726m
 59. ปากน้ำโพ
  5,423m
 60. บึงบอระเพ็ด
  5,052m
 61. ทับกฤช
  5,883m
 62. คลองปลากด
  7,551m
 63. ชุมแสง
  8,128m
 64. วังกร่าง
  5,554m
 65. บางมูลนาก
  5,375m
 66. หอไกร
  5,066m
 67. ดงตะขบ
  7,420m
 68. ตะพานหิน
  4,745m
 69. ห้วยเกตุ
  6,271m
 70. หัวดง
  5,500m
 71. วังกรด
  5,831m
 72. พิจิตร
  5,996m
 73. ท่าฬ่อ
  6,438m
 74. บางกระทุ่ม
  3,276m
 75. แม่เทียบ
  7,255m
 76. บ้านใหม่
  5,403m
 77. บึงพระ
  5,963m
 78. พิษณุโลก
  3,630m
 79. บ้านเต็งหนาม
  5,026m
 80. บ้านตูม
  4,332m
 81. แควน้อย
  7,542m
 82. พรหมพิราม
  7,117m
 83. หนองตม
  7,812m
 84. บ้านบุ่ง
  3,859m
 85. บ้านโคน
  8,079m
 86. พิชัย
  5,256m
 87. ไร่อ้อย
  3,352m
 88. ชุมทางบ้านดารา
  9,553m
 89. คลองมะพลับ
  13,889m
 90. สวรรคโลก
  25,431m
 91. ท่าสัก
  6,557m
 92. ตรอน
  5,582m
 93. วังกะพี้
  6,811m
 94. อุตรดิตถ์
  1,753m
 95. ศิลาอาสน์
  1,735m
 96. ท่าเสา
  3,059m
 97. บ้านด่าน
  11,606m
 98. ปางต้นผึ้ง
  5,422m
 99. เขาพลึง
  3,252m
 100. ห้วยไร่
  2,868m
 101. ไร่เกล็ดดาว
  2,498m
 102. แม่พวก
  4,132m
 103. เด่นชัย
  3,785m
 104. ปากปาน
  6,012m
 105. แก่งหลวง
  4,378m
 106. ห้วยแม่ต้า
  5,555m
 107. บ้านปิน
  10,021m
 108. ผาคัน
  1,952m
 109. ผาคอ
  6,648m
 110. ปางป๋วย
  6,781m
 111. แม่จาง
  7,196m
 112. แม่เมาะ
  3,961m
 113. ห้วยรากไม้
  6,245m
 114. ศาลาผาลาด
  4,981m
 115. แม่ทะ
  6,449m
 116. หนองวัวเฒ่า
  4,027m
 117. นครลำปาง
  10,595m
 118. ห้างฉัตร
  5,060m
 119. ปางม่วง
  2,642m
 120. ห้วยเรียน
  4,171m
 121. แม่ตานน้อย
  8,538m
 122. ขุนตาน
  5,441m
 123. ทาชมภู
  7,223m
 124. ศาลาแม่ทา
  7,386m
 125. หนองหล่ม
  12,268m
 126. ลำพูน
  4,379m
 127. ป่าเส้า
  6,492m
 128. สารภี
  7,024m
 129. เชียงใหม่
cntlog