ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.]-หนองคาย) 1. กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.]
  2,589m
 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
  1,242m
 3. สามเสน
  2,316m
 4. ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.]
  2,247m
 5. นิคมรถไฟ กม.11
  2,124m
 6. บางเขน
  1,463m
 7. ทุ่งสองห้อง
  2,315m
 8. หลักสี่
  1,499m
 9. การเคหะ กม.19
  2,209m
 10. ดอนเมือง
  2,010m
 11. แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง
  2,415m
 12. หลักหก
  670m
 13. คลองรังสิต
  1,381m
 14. รังสิต
  3,003m
 15. คลองหนึ่ง
  9,847m
 16. เชียงราก
  4,633m
 17. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4,624m
 18. เชียงรากน้อย
  4,923m
 19. คลองพุทรา
  4,823m
 20. บางปะอิน
  3,897m
 21. บ้านโพ
  6,726m
 22. อยุธยา
  2,815m
 23. บ้านม้า
  3,533m
 24. มาบพระจันทร์
  2,679m
 25. บ้านดอนกลาง
  2,681m
 26. พระแก้ว
  3,807m
 27. ชุมทางบ้านภาชี
  30,508m
 28. หนองกวย
  26,701m
 29. หนองแซง(สระบุรี)
  7,202m
 30. หนองสีดา
  3,577m
 31. บ้านป๊อกแป๊ก
  4,720m
 32. สระบุรี
  4,860m
 33. หนองบัว
  4,818m
 34. ชุมทางแก่งคอย
  7,592m
 35. มาบกะเบา
  2,770m
 36. ผาเสด็จ
  3,379m
 37. หินลับ
  6,051m
 38. มวกเหล็ก
  4,766m
 39. กลางดง
  4,310m
 40. ปางอโศก
  6,518m
 41. บันไดม้า
  4,653m
 42. ปากช่อง
  6,515m
 43. ซับม่วง
  5,849m
 44. จันทึก
  5,216m
 45. คลองขนานจิตร
  3,748m
 46. คลองไผ่
  2,542m
 47. ลาดบัวขาว
  4,364m
 48. บ้านใหม่สำโรง
  2,775m
 49. หนองน้ำขุ่น
  4,557m
 50. สีคิ้ว
  4,362m
 51. โคกสะอาด
  4,040m
 52. สูงเนิน
  6,134m
 53. กุดจิก
  7,289m
 54. โคกกรวด
  6,259m
 55. ภูเขาลาด
  5,154m
 56. นครราชสีมา
  2,102m
 57. ชุมทางถนนจิระ
  8,466m
 58. บ้านพะเนา
  3,005m
 59. บ้านพระพุทธ
  4,376m
 60. ท่าช้าง(:จังหวัดนครราชสีมา)
  6,584m
 61. หนองมโนรมย์
  5,741m
 62. จักราช
  8,010m
 63. บ้านหินโคน
  5,998m
 64. หินดาษ
  7,287m
 65. ห้วยแถลง
  9,854m
 66. หนองกะทิง
  6,858m
 67. ลำปลายมาศ
  7,720m
 68. ทะเมนชัย
  6,897m
 69. บ้านแสลงพัน
  2,646m
 70. บ้านหนองตาด
  7,988m
 71. บุรีรัมย์
  3,099m
 72. บ้านตะโก
  4,799m
 73. ห้วยราช
  10,942m
 74. กระสัง
  5,668m
 75. หนองเต็ง
  5,435m
 76. ลำชี
  6,501m
 77. สุรินทร์
  7,363m
 78. บุฤาษี
  7,102m
 79. เมืองที
  6,940m
 80. กะโดนค้อ
  5,745m
 81. ศีขรภูมิ
  6,543m
 82. บ้านกะลัน
  8,954m
 83. สำโรงทาบ
  8,731m
 84. ห้วยทับทัน
  6,292m
 85. หนองแคน
  4,521m
 86. อุทุมพรพิสัย
  3,178m
 87. บ้านแต้
  4,678m
 88. บ้านเนียม
  9,279m
 89. ศรีสะเกษ
  6,078m
 90. เฉลิมกาญจนา
  4,036m
 91. หนองแวง
  5,865m
 92. บ้านคล้อ
  6,685m
 93. กันทรารมย์
  3,911m
 94. บ้านโนนผึ้ง
  5,961m
 95. ห้วยขยุง
  3,086m
 96. บ้านถ่อน
  7,032m
 97. บุ่งหวาย
  7,371m
 98. อุบลราชธานี
  245,417m
 99. บ้านเกาะ
  8,521m
 100. หนองไข่น้ำ
  1,438m
 101. บ้านกระโดน
  2,821m
 102. บ้านหนองกันงา
  1,399m
 103. หนองแมว
  4,333m
 104. โนนสูง
  5,825m
 105. บ้านดงพลอง
  4,933m
 106. บ้านมะค่า
  2,536m
 107. เนินถั่วแปบ
  3,538m
 108. พลสงคราม
  3,766m
 109. บ้านดอนใหญ่
  5,304m
 110. เมืองคง
  5,564m
 111. บ้านไร่
  1,739m
 112. โนนทองหลาง
  5,548m
 113. ห้วยระหัด
  151,673m
 114. บ้านช่องใต้
  4,337m
 115. เขาคอก
  4,759m
 116. เขาหินดาด
  4,469m
 117. หินซ้อน
  3,498m
 118. เขาสูง
  5,105m
 119. แก่งเสือเต้น
  2,804m
 120. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  2,911m
 121. บ้านหนองบัว
  8,446m
 122. โคกสลุง
  7,476m
 123. สุรนารายณ์
  6,386m
 124. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
  5,500m
 125. เขายายกะตา
  4,111m
 126. ตลาดลำนารายณ์
  1,157m
 127. ลำนารายณ์
  10,180m
 128. บ้านเกาะรัง
  4,628m
 129. แผ่นดินทอง
  6,859m
 130. บ้านจงโก
  3,164m
 131. โคกคลี
  7,151m
 132. ช่องสำราญ
  7,246m
 133. บ้านวะตะแบก(เทพสถิต)
  7,488m
 134. ห้วยยายจิ๋ว
  14,342m
 135. บ้านปากจาบ
  7m
 136. บำเหน็จณรงค์
  2,315m
 137. บ้านกลอย
  3,249m
 138. วังกะอาม
  3,667m
 139. โนนคร้อ
  6,866m
 140. จัตุรัส
  10,361m
 141. หนองฉิม
  5,968m
 142. บ้านตาเนิน
  3,466m
 143. บ้านหนองขาม
  5,677m
 144. บ้านเหลื่อม
  4,116m
 145. บ้านโคกกระเบื้อง
  4,757m
 146. บ้านหนองปรือโป่ง
  2,829m
 147. หนองพลวง
  2,487m
 148. บ้านกระพี้
  1,689m
 149. บ้านเก่างิ้ว
  1,562m
 150. บ้านสระครก
  3,598m
 151. บ้านโสกรัง
  6,886m
 152. ชุมทางบัวใหญ่
  4,345m
 153. เนินสวัสดิ์
  5,370m
 154. หนองบัวลาย
  4,148m
 155. ศาลาดิน
  6,182m
 156. หนองมะเขือ
  6,230m
 157. เมืองพล
  13,268m
 158. บ้านหัน
  11,277m
 159. บ้านไผ่
  12,937m
 160. บ้านแฮด
  13,275m
 161. ท่าพระ
  8,051m
 162. ขอนแก่น
  8,287m
 163. สำราญ
  0m
 164. โนนพยอม
  14,546m
 165. บ้านวังชัย
  3,103m
 166. น้ำพอง
  4,329m
 167. ห้วยเสียว
  8,445m
 168. เขาสวนกวาง
  10,706m
 169. โนนสะอาด
  7,283m
 170. ห้วยเกิ้ง
  7,399m
 171. กุมภวาปี
  7,906m
 172. ห้วยสามพาด
  6,525m
 173. หนองตะไก้
  9,405m
 174. คำกลิ้ง
  2,762m
 175. หนองขอนกว้าง
  2,705m
 176. อุดรธานี
  19,626m
 177. นาพู่
  20,096m
 178. นาทา
  2,553m
 179. หนองคาย
cntlog