2020/11/28  20:30  ออกเดินทาง
1
20:36 - 21:10
34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
20:36 - 21:11
35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  20:36 - 21:10
  34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:36 Arlanda Södra Arlanda Sodra
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Stockholm City(Stockholms central) 
  (19นาที
  20:55 20:55 Stockholm City(Stockholms central)
  เดิน( 5นาที
  21:00 21:07 T-Centralen
  [T19]Gröna Linjen [T19]Green Line
  เดินทางไปยัง Hässelby Strand Hasselby Strand
  (3นาที
  21:10 Rådmansgatan Radmansgatan
 2. 2
  20:36 - 21:11
  35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:36 Arlanda Södra Arlanda Sodra
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Stockholm City(Stockholms central) 
  (19นาที
  20:55 20:55 Stockholm City(Stockholms central)
  เดิน( 5นาที
  21:00 21:08 T-Centralen
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Alvik 
  (3นาที
  21:11 Rådmansgatan Radmansgatan
cntlog