2020/02/27  14:57  ออกเดินทาง
1
15:06 - 15:39
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
15:06 - 15:45
39นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
3
15:21 - 15:49
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  15:06 - 15:39
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:06 Arlanda Södra Arlanda Sodra
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Stockholm City(Stockholms central) 
  (19นาที
  15:25 15:25 Stockholm City(Stockholms central)
  เดิน( 5นาที
  15:30 15:37 T-Centralen
  [T14]Röda Linjen [T14]Red Line
  เดินทางไปยัง Mörby Centrum Morby Centrum
  (2นาที
  15:39 Östermalmstorg Ostermalmstorg
 2. 2
  15:06 - 15:45
  39นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  15:06 Arlanda Södra Arlanda Sodra
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Stockholm City(Stockholms central) 
  (19นาที
  15:25 15:25 Stockholm City(Stockholms central)
  เดิน( 5นาที
  15:30 15:36 T-Centralen
  [S7]Spårvagn(T-Centralen - Waldemarsudde) [S7]Tram(T-Centralen - Waldemarsudde)
  เดินทางไปยัง Waldemarsudde 
  (4นาที
  15:40 15:40 Nybroplan
  เดิน( 5นาที
  15:45 Östermalmstorg Ostermalmstorg
 3. 3
  15:21 - 15:49
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:21 Arlanda Södra Arlanda Sodra
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Stockholm City(Stockholms central) 
  (19นาที
  15:40 15:40 Stockholm City(Stockholms central)
  เดิน( 5นาที
  15:45 15:47 T-Centralen
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  เดินทางไปยัง Ropsten 
  (2นาที
  15:49 Östermalmstorg Ostermalmstorg
cntlog