2021/03/09  03:33  ออกเดินทาง
1
05:06 - 05:39
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
05:05 - 05:39
34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:22 - 05:54
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
05:37 - 06:09
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:06 - 05:39
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:06 Gamla Stan
  [T19]Gröna Linjen [T19]Green Line
  เดินทางไปยัง Hässelby Strand Hasselby Strand
  (1นาที
  05:07 05:07 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  05:12 05:20 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (19นาที
  05:39 Arlanda Södra Arlanda Sodra
 2. 2
  05:05 - 05:39
  34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:05 Gamla Stan
  [T14]Röda Linjen [T14]Red Line
  เดินทางไปยัง Mörby Centrum Morby Centrum
  (2นาที
  05:07 05:07 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  05:12 05:20 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (19นาที
  05:39 Arlanda Södra Arlanda Sodra
 3. 3
  05:22 - 05:54
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:22 Gamla Stan
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Alvik 
  (1นาที
  05:23 05:23 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  05:28 05:35 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (19นาที
  05:54 Arlanda Södra Arlanda Sodra
 4. 4
  05:37 - 06:09
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:37 Gamla Stan
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Alvik 
  (1นาที
  05:38 05:38 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  05:43 05:50 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (19นาที
  06:09 Arlanda Södra Arlanda Sodra
cntlog