2020/11/25  19:45  ออกเดินทาง
1
19:52 - 20:24
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
19:51 - 20:24
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
19:45 - 20:24
39นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  19:52 - 20:24
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:52 Gamla Stan
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Alvik 
  (1นาที
  19:53 19:53 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  19:58 20:05 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (19นาที
  20:24 Arlanda Södra Arlanda Sodra
 2. 2
  19:51 - 20:24
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:51 Gamla Stan
  [T19]Gröna Linjen [T19]Green Line
  เดินทางไปยัง Hässelby Strand Hasselby Strand
  (1นาที
  19:52 19:52 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  19:57 20:05 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (19นาที
  20:24 Arlanda Södra Arlanda Sodra
 3. 3
  19:45 - 20:24
  39นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:45 Gamla Stan
  [T13]Röda Linjen [T13]Red Line
  เดินทางไปยัง Ropsten 
  (2นาที
  19:47 19:47 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  19:52 20:05 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (19นาที
  20:24 Arlanda Södra Arlanda Sodra
cntlog