2020/03/28  18:44  ออกเดินทาง
1
04:49 - 10:53
6ครั้ง4นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  04:49 - 10:53
  6ครั้ง4นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:49 القصيم Al Qassim
  خط الرياض كلايت Riyadh-Qurayyat Line
  เดินทางไปยัง الرياض Riyadh
  (2ครั้ง40นาที
  07:29 07:59 الرياض Riyadh
  خط الدمام والرياض Dammam-Riyadh Line
  เดินทางไปยัง الدمام Dammam
  (2ครั้ง54นาที
  10:53 بقيق Abaqaiq
cntlog