2020/10/25  12:01  ออกเดินทาง
1
17:45 - 23:54
6ครั้ง9นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:45 - 23:54
  6ครั้ง9นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:45 القصيم Al Qassim
  خط الرياض كلايت Riyadh-Qurayyat Line
  เดินทางไปยัง الرياض Riyadh
  (2ครั้ง26นาที
  20:11 21:00 الرياض Riyadh
  خط الدمام والرياض Dammam-Riyadh Line
  เดินทางไปยัง الدمام Dammam
  (2ครั้ง54นาที
  23:54 بقيق Abaqaiq
cntlog