2019/10/22  03:34  ออกเดินทาง
1
05:01 - 05:29
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
04:20 - 05:29
1ครั้ง9นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
05:14 - 05:50
36นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
05:31 - 06:01
30นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:01 - 05:29
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:01 Warszawa Stadion
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (28นาที
  05:29 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
 2. 2
  04:20 - 05:29
  1ครั้ง9นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:20 Warszawa Stadion
  SKM Trasa S1 Warsaw Suburban train S1
  เดินทางไปยัง Pruszków Pruszkow
  (13นาที
  04:33 05:14 Warszawa Zachodnia Warszawa Zachodnia (West Railway Station)
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (15นาที
  05:29 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
 3. 3
  05:14 - 05:50
  36นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:14 Warszawa Stadion
  SKM Trasa S1 Warsaw Suburban train S1
  เดินทางไปยัง Otwock 
  (3นาที
  05:17 05:24 Warszawa Wschodnia Warszawa Wschodnia (East Railway Station)
  SKM Trasa S3 Warsaw Suburban train S3
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (26นาที
  05:50 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
 4. 4
  05:31 - 06:01
  30นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:31 Warszawa Stadion
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (30นาที
  06:01 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
cntlog