1
16:34 - 17:05
31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
16:36 - 17:07
31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
3
17:02 - 17:30
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
17:00 - 17:30
30นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  16:34 - 17:05
  31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  16:34 Krakowiaków Krakowiakow
  Warszawie Tramwajowe 7 Warsaw Tram 7
  เดินทางไปยัง Kawęczyńska - Bazylika 02 03 Kaweczynska - Bazylika 02 03
  (23นาที
  16:57 16:57 Dw. Centralny Dworzec Centralny
  เดิน( 8นาที
  17:05 Warszawa Centralna Warszawa Centralna (Central Railway Station)
 2. 2
  16:36 - 17:07
  31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  16:36 Krakowiaków Krakowiakow
  Warszawie Tramwajowe 9 Warsaw Tram 9
  เดินทางไปยัง Gocławek 03 04 05 Goclawek 03 04 05
  (23นาที
  16:59 16:59 Dw. Centralny Dworzec Centralny
  เดิน( 8นาที
  17:07 Warszawa Centralna Warszawa Centralna (Central Railway Station)
 3. 3
  17:02 - 17:30
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:02 Krakowiaków Krakowiakow
  Warszawie Tramwajowe 15 Warsaw Tram 15
  เดินทางไปยัง Marymont - Potok 03 
  (4นาที
  17:06 17:06 PKP Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  17:17 17:17 Warszawa Rakowiec
  SKM Trasa S3 Warsaw Suburban train S3
  เดินทางไปยัง Wieliszew 
  (13นาที
  17:30 Warszawa Centralna Warszawa Centralna (Central Railway Station)
 4. 4
  17:00 - 17:30
  30นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:00 Krakowiaków Krakowiakow
  Warszawie Tramwajowe 9 Warsaw Tram 9
  เดินทางไปยัง Gocławek 03 04 05 Goclawek 03 04 05
  (4นาที
  17:04 17:04 PKP Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  17:15 17:17 Warszawa Rakowiec
  SKM Trasa S3 Warsaw Suburban train S3
  เดินทางไปยัง Wieliszew 
  (13นาที
  17:30 Warszawa Centralna Warszawa Centralna (Central Railway Station)
cntlog