2019/11/13  07:02  ออกเดินทาง
1
07:06 - 07:31
25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
07:04 - 07:31
27นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
07:02 - 07:31
29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  07:06 - 07:31
  25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:06 Krakowiaków Krakowiakow
  Warszawie Tramwajowe 7 Warsaw Tram 7
  เดินทางไปยัง Kawęczyńska - Bazylika 02 03 Kaweczynska - Bazylika 02 03
  (4นาที
  07:10 07:10 PKP Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  07:21 07:21 Warszawa Rakowiec
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (10นาที
  07:31 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
 2. 2
  07:04 - 07:31
  27นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:04 Krakowiaków Krakowiakow
  Warszawie Tramwajowe 9 Warsaw Tram 9
  เดินทางไปยัง Gocławek 03 04 05 Goclawek 03 04 05
  (4นาที
  07:08 07:08 PKP Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  07:19 07:21 Warszawa Rakowiec
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (10นาที
  07:31 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
 3. 3
  07:02 - 07:31
  29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:02 Krakowiaków Krakowiakow
  Warszawie Tramwajowe 15 Warsaw Tram 15
  เดินทางไปยัง Marymont - Potok 03 
  (4นาที
  07:06 07:06 PKP Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  07:17 07:21 Warszawa Rakowiec
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (10นาที
  07:31 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
cntlog