2020/08/11  16:55  ออกเดินทาง
1
16:06 - 16:32
26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
16:04 - 16:32
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
15:56 - 16:32
36นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  16:06 - 16:32
  26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:06 Krakowiaków Krakowiakow
  Warszawie Tramwajowe 15 Warsaw Tram 15
  เดินทางไปยัง Marymont - Potok 03 
  (4นาที
  16:10 16:10 PKP Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  16:21 16:22 Warszawa Rakowiec
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (10นาที
  16:32 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
 2. 2
  16:04 - 16:32
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:04 Krakowiaków Krakowiakow
  Warszawie Tramwajowe 9 Warsaw Tram 9
  เดินทางไปยัง Gocławek 03 04 05 Goclawek 03 04 05
  (4นาที
  16:08 16:08 PKP Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  16:19 16:22 Warszawa Rakowiec
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (10นาที
  16:32 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
 3. 3
  15:56 - 16:32
  36นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:56 Krakowiaków Krakowiakow
  Warszawie Tramwajowe 9 Warsaw Tram 9
  เดินทางไปยัง Gocławek 03 04 05 Goclawek 03 04 05
  (4นาที
  16:00 16:00 PKP Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  16:11 16:22 Warszawa Rakowiec
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (10นาที
  16:32 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
cntlog