2020/11/28  11:30  ออกเดินทาง
1
11:33 - 12:01
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
11:30 - 12:01
31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  11:33 - 12:01
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:33 Krakowiaków Krakowiakow
  Warszawie Tramwajowe 9 Warsaw Tram 9
  เดินทางไปยัง Gocławek 03 04 05 Goclawek 03 04 05
  (4นาที
  11:37 11:37 PKP Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  11:48 11:51 Warszawa Rakowiec
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (10นาที
  12:01 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
 2. 2
  11:30 - 12:01
  31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:30 Krakowiaków Krakowiakow
  Warszawie Tramwajowe 15 Warsaw Tram 15
  เดินทางไปยัง Marymont - Potok 03 
  (4นาที
  11:34 11:34 PKP Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  11:45 11:51 Warszawa Rakowiec
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (10นาที
  12:01 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
cntlog