1
05:00 - 06:01
1ครั้ง1นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
05:00 - 06:01
1ครั้ง1นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
04:54 - 06:01
1ครั้ง7นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  05:00 - 06:01
  1ครั้ง1นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:00 Dw. Wileński Dworzec Wilenski (Tramway)
  Warszawie Tramwajowe 4 Warsaw Tram 4
  เดินทางไปยัง Wyścigi Wyscigi
  (12นาที
  05:12 05:12 Centrum Centrum (Tramway)
  เดิน( 11นาที
  05:23 05:37 Warszawa Śródmieście Warszawa Srodmiescie
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (24นาที
  06:01 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
 2. 2
  05:00 - 06:01
  1ครั้ง1นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:00 Dw. Wileński Dworzec Wilenski (Tramway)
  Warszawie Tramwajowe 13 Warsaw Tram 13
  เดินทางไปยัง Cm. Wolski Cmentarz Wolski
  (11นาที
  05:11 05:18 Okopowa
  Warszawie Tramwajowe 11 Warsaw Tram 11
  เดินทางไปยัง Pl. Narutowicza 09 10 11 12 14 Plac Narutowicza 09 10 11 12 14
  (4นาที
  05:22 05:22 Pl. Zawiszy 13 14 Plac Zawiszy 13 14
  เดิน( 11นาที
  05:33 05:40 Warszawa Ochota
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (21นาที
  06:01 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
 3. 3
  04:54 - 06:01
  1ครั้ง7นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  04:54 Dw. Wileński Dworzec Wilenski (Tramway)
  Warszawie Tramwajowe 20 Warsaw Tram 20
  เดินทางไปยัง Boernerowo 
  (11นาที
  05:05 05:18 Okopowa
  Warszawie Tramwajowe 11 Warsaw Tram 11
  เดินทางไปยัง Pl. Narutowicza 09 10 11 12 14 Plac Narutowicza 09 10 11 12 14
  (4นาที
  05:22 05:22 Pl. Zawiszy 13 14 Plac Zawiszy 13 14
  เดิน( 11นาที
  05:33 05:40 Warszawa Ochota
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  (21นาที
  06:01 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
cntlog