2020/01/18  23:12  ออกเดินทาง
1
23:28 - 00:11
43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  23:28 - 00:11
  43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  23:28 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (8นาที
  23:36 23:36 Warszawa Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  23:47 23:54 PKP Rakowiec
  Warszawie Tramwajowe 15 Warsaw Tram 15
  เดินทางไปยัง Marymont - Potok 03 
  (17นาที
  00:11 Metro Politechnika
cntlog