2021/01/27  12:51  ออกเดินทาง
1
12:57 - 13:42
45นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
13:10 - 13:50
40นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
13:25 - 14:06
41นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  12:57 - 13:42
  45นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:57 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (8นาที
  13:05 13:05 Warszawa Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  13:16 13:23 PKP Rakowiec
  Warszawie Tramwajowe 15 Warsaw Tram 15
  เดินทางไปยัง Marymont - Potok 03 
  (19นาที
  13:42 Metro Politechnika
 2. 2
  13:10 - 13:50
  40นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:10 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S3 Warsaw Suburban train S3
  เดินทางไปยัง Wieliszew 
  (20นาที
  13:30 13:30 Warszawa Centralna Warszawa Centralna (Central Railway Station)
  เดิน( 11นาที
  13:41 13:43 Dw. Centralny Dworzec Centralny
  Warszawie Tramwajowe 10 Warsaw Tram 10
  เดินทางไปยัง Wyścigi Wyscigi
  (7นาที
  13:50 Metro Politechnika
 3. 3
  13:25 - 14:06
  41นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:25 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (8นาที
  13:33 13:33 Warszawa Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  13:44 13:47 PKP Rakowiec
  Warszawie Tramwajowe 15 Warsaw Tram 15
  เดินทางไปยัง Marymont - Potok 03 
  (19นาที
  14:06 Metro Politechnika
cntlog