2020/10/26  16:13  ออกเดินทาง
1
16:32 - 04:05
11ครั้ง33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
16:32 - 04:20
11ครั้ง48นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
17:25 - 04:45
11ครั้ง20นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
4
19:25 - 05:45
10ครั้ง20นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  16:32 - 04:05
  11ครั้ง33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:32 ملتان چھاونی Multan Cantt
  کراچی - پشاور Karachi-Peshawar(Main Line1)
  เดินทางไปยัง کراچی شہر Karachi City
  (7ครั้ง8นาที
  23:40 23:50 روہڑی جنکشن Rohri Jn.
  کراچی - پشاور Karachi-Peshawar(Main Line1)
  เดินทางไปยัง کراچی شہر Karachi City
  (4ครั้ง15นาที
  04:05 حیدرآباد جوڑ Hyderabad Jn.
 2. 2
  16:32 - 04:20
  11ครั้ง48นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:32 ملتان چھاونی Multan Cantt
  کراچی - پشاور Karachi-Peshawar(Main Line1)
  เดินทางไปยัง کراچی شہر Karachi City
  (11ครั้ง48นาที
  04:20 حیدرآباد جوڑ Hyderabad Jn.
 3. 3
  17:25 - 04:45
  11ครั้ง20นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:25 ملتان چھاونی Multan Cantt
  کراچی - پشاور Karachi-Peshawar(Main Line1)
  เดินทางไปยัง کراچی شہر Karachi City
  (11ครั้ง20นาที
  04:45 حیدرآباد جوڑ Hyderabad Jn.
 4. 4
  19:25 - 05:45
  10ครั้ง20นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:25 ملتان چھاونی Multan Cantt
  کراچی - پشاور Karachi-Peshawar(Main Line1)
  เดินทางไปยัง کراچی شہر Karachi City
  (6ครั้ง20นาที
  01:45 01:50 روہڑی جنکشن Rohri Jn.
  کراچی - پشاور Karachi-Peshawar(Main Line1)
  เดินทางไปยัง کراچی شہر Karachi City
  (3ครั้ง55นาที
  05:45 حیدرآباد جوڑ Hyderabad Jn.
cntlog