2021/01/19  23:38  ออกเดินทาง
1
05:51 - 06:13
22นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:20 - 06:42
22นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
06:51 - 07:13
22นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  05:51 - 06:13
  22นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:51 Food Terminal,Inc(FTI)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  เดินทางไปยัง Tutuban(Manila) 
  (22นาที
  PHP 15.00
  06:13 San Andres
 2. 2
  06:20 - 06:42
  22นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:20 Food Terminal,Inc(FTI)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Mamatid)
  เดินทางไปยัง Tutuban(Manila) 
  (22นาที
  PHP 15.00
  06:42 San Andres
 3. 3
  06:51 - 07:13
  22นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:51 Food Terminal,Inc(FTI)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  เดินทางไปยัง Tutuban(Manila) 
  (22นาที
  PHP 15.00
  07:13 San Andres
cntlog