2020/06/01  11:56  ออกเดินทาง
1
12:35 - 12:59
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
13:35 - 13:59
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  12:35 - 12:59
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:35 Pasay Road
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  เดินทางไปยัง Tutuban(Manila) 
  (24นาที
  PHP 15.00
  12:59 Espana
 2. 2
  13:35 - 13:59
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:35 Pasay Road
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  เดินทางไปยัง Tutuban(Manila) 
  (24นาที
  PHP 15.00
  13:59 Espana
cntlog