2020/12/03  04:22  ออกเดินทาง
1
05:35 - 05:55
20นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
05:29 - 05:55
26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
05:55 - 06:06
11นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
4
06:10 - 06:21
11นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:35 - 05:55
  20นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:35 Centraal Station Centraal Station (Tram)
  เดิน( 2นาที
  05:37 05:40 Centraal Station Centraal Station (Metro)
  Amsterdamse Metro 52 Amsterdam Metro 52
  เดินทางไปยัง Station Zuid Station Zuid (Metro)
  (5นาที
  05:45 05:45 De Pijp De Pijp (Metro)
  เดิน( 5นาที
  05:50 05:52 De Pijp De Pijp (Tram)
  Amsterdamse Tram 24 Amsterdam Tram 24
  เดินทางไปยัง Centraal Station Centraal Station (Tram)
  (3นาที
  05:55 Marie Heinekenplein
 2. 2
  05:29 - 05:55
  26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:29 Centraal Station Centraal Station (Tram)
  เดิน( 2นาที
  05:31 05:34 Centraal Station Centraal Station (Metro)
  Amsterdamse Metro 52 Amsterdam Metro 52
  เดินทางไปยัง Station Zuid Station Zuid (Metro)
  (5นาที
  05:39 05:39 De Pijp De Pijp (Metro)
  เดิน( 5นาที
  05:44 05:52 De Pijp De Pijp (Tram)
  Amsterdamse Tram 24 Amsterdam Tram 24
  เดินทางไปยัง Centraal Station Centraal Station (Tram)
  (3นาที
  05:55 Marie Heinekenplein
 3. 3
  05:55 - 06:06
  11นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:55 Centraal Station Centraal Station (Tram)
  Amsterdamse Tram 24 Amsterdam Tram 24
  เดินทางไปยัง De Boelelaan/VU De Boelelaan/VU (Tram24)
  (11นาที
  06:06 Marie Heinekenplein
 4. 4
  06:10 - 06:21
  11นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:10 Centraal Station Centraal Station (Tram)
  Amsterdamse Tram 24 Amsterdam Tram 24
  เดินทางไปยัง De Boelelaan/VU De Boelelaan/VU (Tram24)
  (11นาที
  06:21 Marie Heinekenplein
cntlog