2020/08/11  13:48  ออกเดินทาง
1
13:51 - 14:01
10นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
13:54 - 14:14
20นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
13:49 - 14:14
25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
13:55 - 14:17
22นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  13:51 - 14:01
  10นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  13:51 Centraal Station Centraal Station (Tram)
  เดิน( 2นาที
  13:53 13:56 Centraal Station Centraal Station (Metro)
  Amsterdamse Metro 54 Amsterdam Metro 54
  เดินทางไปยัง Gein 
  (3นาที
  13:59 13:59 Weesperplein Weesperplein (Metro)
  เดิน( 2นาที
  14:01 Weesperplein Weesperplein (Tram)
 2. 2
  13:54 - 14:14
  20นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:54 Centraal Station Centraal Station (Tram)
  Amsterdamse Tram 26 Amsterdam Tram 26
  เดินทางไปยัง IJburg 
  (8นาที
  14:02 14:05 Rietlandpark
  Amsterdamse Tram 7 Amsterdam Tram 7
  เดินทางไปยัง Sloterpark 
  (9นาที
  14:14 Weesperplein Weesperplein (Tram)
 3. 3
  13:49 - 14:14
  25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:49 Centraal Station Centraal Station (Tram)
  Amsterdamse Tram 26 Amsterdam Tram 26
  เดินทางไปยัง IJburg 
  (8นาที
  13:57 14:05 Rietlandpark
  Amsterdamse Tram 7 Amsterdam Tram 7
  เดินทางไปยัง Sloterpark 
  (9นาที
  14:14 Weesperplein Weesperplein (Tram)
 4. 4
  13:55 - 14:17
  22นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:55 Centraal Station Centraal Station (Tram)
  Amsterdamse Tram 24 Amsterdam Tram 24
  เดินทางไปยัง De Boelelaan/VU De Boelelaan/VU (Tram24)
  (11นาที
  14:06 14:13 Vijzelgracht Vijzelgracht (Tram)
  Amsterdamse Tram 1 Amsterdam Tram 1
  เดินทางไปยัง Muiderpoortstation 
  (4นาที
  14:17 Weesperplein Weesperplein (Tram)
cntlog