2020/11/29  23:12  ออกเดินทาง
1
23:13 - 23:48
35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
23:12 - 23:48
36นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
23:13 - 23:51
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
23:12 - 00:01
49นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  23:13 - 23:48
  35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  23:13 신논현 Sinnonhyeon
  서울메트로 9호선(익스프레스) Metro Line9(Express)
  เดินทางไปยัง 개화 Gaehwa
  (4นาที
  23:17 23:27 고속터미널 Express Bus Terminal
  서울메트로 3호선 Metro Line3
  เดินทางไปยัง 대화/킨텍스 Daehwa[KINTEX]
  (11นาที
  23:38 23:43 약수 Yaksu
  서울메트로 6호선 Metro Line6(Yeokchon - Sinnae)
  เดินทางไปยัง 신내 Sinnae(Metro)
  (5นาที
  23:48 동묘앞 Dongmyo
 2. 2
  23:12 - 23:48
  36นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  23:12 신논현 Sinnonhyeon
  서울메트로 9호선 Metro Line9
  เดินทางไปยัง 개화 Gaehwa
  (4นาที
  23:16 23:27 고속터미널 Express Bus Terminal
  서울메트로 3호선 Metro Line3
  เดินทางไปยัง 대화/킨텍스 Daehwa[KINTEX]
  (11นาที
  23:38 23:43 약수 Yaksu
  서울메트로 6호선 Metro Line6(Yeokchon - Sinnae)
  เดินทางไปยัง 신내 Sinnae(Metro)
  (5นาที
  23:48 동묘앞 Dongmyo
 3. 3
  23:13 - 23:51
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  23:13 신논현 Sinnonhyeon
  서울메트로 9호선(익스프레스) Metro Line9(Express)
  เดินทางไปยัง 개화 Gaehwa
  (12นาที
  23:25 23:29 노량진 Noryangjin
  서울메트로 1호선(소요산-인천) Metro Line1(Soyosan-Incheon)
  เดินทางไปยัง 소요산 Soyosan
  (22นาที
  23:51 동묘앞 Dongmyo
 4. 4
  23:12 - 00:01
  49นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  23:12 신논현 Sinnonhyeon
  서울메트로 9호선 Metro Line9
  เดินทางไปยัง 개화 Gaehwa
  (17นาที
  23:29 23:40 노량진 Noryangjin
  서울메트로 1호선(소요산-인천) Metro Line1(Soyosan-Incheon)
  เดินทางไปยัง 소요산 Soyosan
  (21นาที
  00:01 동묘앞 Dongmyo
cntlog